‫חלק א’‬ ‫פברואר 1102‬ ‫מוסף‬ ‫סיכום שנת 0102‬ ‫חוברת 053‬ ‫ביטאון התאחדות מגדלי בקר בישראל‬