‫טיפוח‬ ‫יואל זרון - שיאון‬ ‫‪yoel@sion-israel.com‬‬ ‫ועדת טיפוח וספר העדר‬ ‫ועדת הטיפוח וספר העדר היא המוסד העליון לקביעת מדיניות הטיפוח בעדר החלב בישראל. חברים בה‬ ‫כ-53 רפתנים, אנשי ההתאחדות, שיאון והחקלאית וכן נציגים ממוסדות המחקר וההדרכה. לאחרונה‬ ‫התכנסה הוועדה לעדכון וגם לדיון על אינדקס הטיפוח - ד"ר יואל זרון היה ומעדכן‬ ‫לשנה. משנת 6002 אחוז השומן בירידה של 30.0 ואחוז החלבון נותר‬ ‫באותה רמה. תוצאות אלו מתאימות למדיניות התשלום ואינדקס‬ ‫הטיפוח שהופעלו החל משנת 4002.‬ ‫אינדקס הטיפוח, שהוגדר בשנת 4002, הוביל להתאמה בין הביקוש‬ ‫להיצע. אנו נמצאים בתקופה שבה יחס המחירים העולמי למקומי יוצר‬ ‫עיוות. בטבלה 1 מוצגים יחסי המחירים הנוכחיים בשיטת התשלום‬ ‫והטיפוח ויחסי מחירים המוצעים בעקבות השינוי.‬ ‫מוצע 2‬ ‫טיפוח‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫מוצע 1‬ ‫טיפוח‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫מוצע‬ ‫תשלום‬ ‫%01‬ ‫1‬ ‫68.1‬ ‫טבלה 1: יחס מחירים ותשלום‬ ‫נוכחי‬ ‫נוכחי‬ ‫טיפוח‬ ‫תשלום‬ ‫0‬ ‫%01‬ ‫ק"ג חלב‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫ק"ג שומן‬ ‫4‬ ‫46.2‬ ‫ק"ג חלבון‬ ‫מפגש ועדת הטיפוח והספר העדר עמדו 4 נושאים מעניינים‬ ‫וחשובים:‬ ‫ב‬ ‫1. לירון תמיר - סקירה על מחירי חמאה, אבקת‬ ‫חלב בארץ ובעולם‬ ‫הסקירה דנה בנתוני העבר וניסתה לתת נקודות למחשבה לגבי תחזית‬ ‫עליית מחירי השומן ומצבו של השוק התנודתי והלא יציב. מחירי‬ ‫החמאה היו בשנים האחרונות מתחת למחירי אבקת החלב בתקופה‬ ‫האחרונה חל מהפך ומחירי החמאה עלו ועברו את מחירי אבקת החלב.‬ ‫מחירי החמאה בעולם נמצאים במגמת עלייה ולאחרונה הגיעו לסביבות‬ ‫ה-002,3 יורו לטונה (לא כולל הובלה בקירור, מכס, כשרות ועמלות‬ ‫סוכנים) בעוד שמחירי אבקת החלב נשארו יציבים ועומדים על כ-002,2‬ ‫יורו לטונה. לפי הסבריו של לירון, החמאה תמשיך להיות גבוהה לעומת‬ ‫אבקת החלב בשל שינויים בהרגלי הצריכה ובמיוחד בשווקי המזרח‬ ‫(סין, הודו).‬ ‫בטבלה 2 מופיעים מקדמי התכונות לאינדקס הנוכחי ושני האינדקסים‬ ‫המוצעים. באינדקס הנוכחי, משקל אפס לחלב ויחס שומן לחלבון 1 ל-4.‬ ‫בשני האינדקסים המוצעים:‬ ‫1 - משקל אפס לחלב ויחס שומן לחלבון 1 ל-3.‬ ‫2 - משקל אפס לחלב ויחס שומן לחלבון 1 ל-2.‬ ‫בכל האינדקסים משקל התכונות שאינן ייצור נמצא ללא שינוי.‬ ‫תוצאות שימוש באינדקס טיפוח הן לטווח ארוך. השינוי המוצע‬ ‫באינדקס הטיפוח ייצור, מצריך זיקה טובה יותר לאינדקס התשלום.‬ ‫על בסיס הערכים שהתקבלו חישבו אפרים עזרא ופרופ' יהודה ולר את‬ ‫התגובות הצפויות לסלקציה לתכונות באינדקסים השונים לאחר 01‬ ‫שנים. התוצאות מופיעות בטבלה 3.‬ ‫הוועדה בחרה לאמץ את חלופת האינדקס ה-1: משקל אפס לחלב ויחס‬ ‫שומן לחלבון 1 ל-3.‬ ‫בטבלת הפרים המעודכנת יהיו שינויים וכמובן שפרים ריכוזיים,‬ ‫במיוחד בשומן, יעלו. למרבית הפרים לא יהיו שינויים גדולים.‬ ‫2. אפרים עזרא - הצעה לשינוי אינדקס הטיפוח‬ ‫(המקור מנייר ההכנה של אפרים לוועדה)‬ ‫ההתקדמות הגנטית בפועל מתארת את תוצאות העבודה הגנטית ב-52‬ ‫השנים האחרונות בכל כווני הטיפוח. על פי איור 1, משנת 0991 ועד‬ ‫שנת 5002 מתקבל שיפוע קבוע לאחוז שומן וחלבון של כ-20.0 אחוז‬ ‫איור 1: התקדמות גנטית לאחוז שומן וחלבון לפי שנת לידה של הפרה‬ ‫דצמבר 0102‬ ‫משק הבקר והחלב 943‬ ‫45‬