‫סביבה‬ ‫אילן צדיקוב - המשרד להגנת הסביבה,‬ ‫ראש תחום פרויקטים (תשתיות)‬ ‫‪ilanz@sviva.gov.il‬‬ ‫מדיניות המשרד‬ ‫לאיכות הסביבה‬ ‫הענף מוסדר מבחינה סביבתית: הרפתות השלימו את הביצוע ועומדות בדרישות של מודל "רפת בועה",‬ ‫עם תשתיות למניעת חלחול מזהמים, למניעת נגירה בלתי מבוקרת של זבל, תשטיפים ושפכים, למניעת‬ ‫זיהום של מי גשם נקיים ואצירה מסודרת של הזבל במאצרות. השפכים והתשטיפים שמייצר הענף נקלטים‬ ‫ומטופלים במערכות ביוב משקיות או אזוריות - ד"ר אילן צדיקוב מפרגן וגם מדגיש יעדים משלימים‬ ‫כמוכן, הוקמו מתקנים אזוריים לטיפול בזבל, הכוללים מערכי פינוי‬ ‫זבל בתדירות גבוהה מהרפתות. המתקנים חוסכים מהסביבה מפגעים‬ ‫הנובעים מהזבל, מקיימים את עיקרון המחזור בהפכם את הזבל ממטרד‬ ‫פוטנציאלי למשאב.‬ ‫ברפורמה הושגו הישגים סביבתיים שנשמרים עד היום ואף מועצמים:‬ ‫• עצירת הזיהום הסביבתי - מענף שזוהה כענף המזהם ביותר מבין‬ ‫ענפי החקלאות, באמצעות הקמת תשתיות ברפתות;‬ ‫• שמירה על שטחים פתוחים - כולל באזורים הצפופים יחסית כמו‬ ‫המרכז והצפון, באמצעות שמירת הפיזור הכללי של הרפתות ושטחי‬ ‫גידול המספוא הצמודים להן, ברחבי הארץ. השטחים מהווים יעד‬ ‫ליישום הקולחים המופקים משפכים עירוניים;‬ ‫מהלך הרפורמה ובתקופה שלאחריה, צומצם מספר רפתות‬ ‫החלב בלמעלה משליש (מ-354,1 ל-969) ובוצעו השקעות בסך‬ ‫כ-1 מיליארד ₪ (מהם 384 מיליון ₪ הוענקו כתמיכה ע"י המדינה)‬ ‫בתשתיות ומתקנים לשמירה על איכות הסביבה.‬ ‫נכון לסוף 9002, רוב הזיהום הופסק והענף מוסדר מבחינה סביבתית:‬ ‫הרפתות השלימו את הביצוע ועומדות בדרישות של מודל "רפת בועה",‬ ‫עם תשתיות למניעת חלחול מזהמים, למניעת נגירה בלתי מבוקרת‬ ‫של זבל, תשטיפים ושפכים, למניעת זיהום של מי גשם נקיים ואצירה‬ ‫מסודרת של הזבל במאצרות. השפכים והתשטיפים שמייצר הענף‬ ‫נקלטים ומטופלים במערכות ביוב משקיות או אזוריות.‬ ‫גרף 1 - צמצום מספר הרפתות ותהליך ההסדרה הסביבתית במהלך‬ ‫הרפורמה‬ ‫ב‬ ‫ככל שהתקדמה ההסדרה הסביבתית של‬ ‫הרפתות, השתנה יעד סילוק השפכים‬ ‫מהסביבה (הוואדי) למערכות הביוב האזוריות‬ ‫והמשקיות‬ ‫• הקמת מתקנים אזוריים מסודרים לטיפול בזבל בקר;‬ ‫• פתיחת אופקים חדשים - לענף החלב ולמשק האנרגיה הלאומי: עם‬ ‫הפעלת מתקן הביוגז השלישי בתימורים (באר טוביה) בשנה הבאה,‬ ‫הזבל של למעלה מ-000,03 פרות, כ-3/1 ממצבת הפרות בארץ,‬ ‫ישמש להפקת אנרגיה מתחדשת;‬ ‫• שיפור משמעותי ברווחת הפרה - שהביא גם לעלייה מובהקת באיכות‬ ‫ובכמות התנובה.‬ ‫שפכי רפתות‬ ‫מעבר לצמצום מספר מוקדי הזיהום (רפתות) ולהקמת תשתיות להגנה‬ ‫דצמבר 0102‬ ‫משק הבקר והחלב 943‬ ‫22‬