‫מוסף‬ ‫ישראל בענף החלב בעולם‬ ‫חלק ב’‬ ‫אוקטובר 0102‬ ‫חוברת 843‬ ‫ביטאון התאחדות מגדלי בקר בישראל‬