‫מוסף‬ ‫ישראל בענף החלב בעולם‬ ‫חלק א’‬ ‫אוגוסט 0102‬ ‫חוברת 743‬ ‫ביטאון התאחדות מגדלי בקר בישראל‬