‫הון אנושי‬ ‫עובדים זרים ברפת‬ ‫שיחה עם ד"ר תניב רופא‬ ‫משרד החקלאות‬ ‫יוסי מלול - משק הבקר והחלב‬ ‫‪hmb-malul@icba.org.il‬‬ ‫אחד האיומים האסטרטגיים על ענף הרפת הוא ביטול הזכאות לעובדים זרים ברפת. עובדים אלה נקלטו‬ ‫בהצלחה רבה בעבודות הרפת, מסייעים לבעלים להתמודד עם רפת גדולה וגם שותפים לייצור חלב כשר‬ ‫למהדרין לצרכי השוק.‬ ‫ראוי שהנחת העבודה של הענף תהיה הקטנה של מספר העובדים הזרים ומאבק לשמירה על "מנת ברזל"‬ ‫לצרכים ולמקומות מיוחדים.‬ ‫שיחה מעניינת עם ד"ר תניב רופא האחראית על העובדים הזרים בחקלאות‬ ‫והיה צורך בתגבור כוח העבודה במספר ענפים בישראל. כך עלתה‬ ‫בהדרגה ההקצאה לעובדים זרים בתחומים שונים ובעיקר בבניין,‬ ‫בחקלאות, בסיעוד ובתיירות.‬ ‫עובדים זרים בתהליך גידול מתמיד‬ ‫ראשית כניסתם הרשמית של עובדים זרים לישראל הייתה ב-3991‬ ‫לאחר שהמצב הביטחוני הביא לסגירת השערים בפני הפלסטינאים‬ ‫איור 1: מכסת ההיתרים לעובדים זרים בענף החקלאות ומתווה ההפחתה בשנים 9002-5102 (אלפים)‬ ‫יוני 0102‬ ‫משק הבקר והחלב 643‬ ‫21‬