‫גידול יונקים‬ ‫אפריל 0102‬ ‫חוברת 543‬ ‫ביטאון התאחדות מגדלי בקר בישראל‬ ‫מוסף‬