‫ממשק‬ ‫ישראל פלמנבאום - ‪israflam@inter.net.il‬‬ ‫אפרים עזרא -המ"ב - ‪hmb-efraim@icba.org.il‬‬ ‫צינון ושיעור‬ ‫ההתעברות בקיץ‬ ‫אין זה סוד ששיעור ההתעברות הכללי בקיץ נמצא במגמת ירידה בעוד שהתנובה השנתית נמצאת בעלייה‬ ‫מתמדת. האם יש קשר ישיר בין שתי התופעות? נושא זה נבדק לאחרונה על ידי ד"ר ישראל פלמנבאום‬ ‫ואפרים עזרא והממצאים מראים, באופן ברור, שבמשקים שבהם יש ניהול עדר טוב יותר וממשק צינון‬ ‫מיטבי אין ירידה בשיעור ההתעברות בקיץ והם מפיקים תועלת מרובה מהעלאת התנובה של כלל הפרות‬ ‫במאמר זה ננסה לבחון מה תרומתם (אם בכלל), של רמת ההנבה‬ ‫הגבוהה יחסית של הפרות בישראל ושל עומס החום בקיץ, על שיעור‬ ‫ההתעברות השנתי של הפרות בעדר הישראלי.‬ ‫תוני ספר העדר הישראלי מצביעים לאחרונה על מגמת ירידה‬ ‫בשיעור ההתעברות הכללית של הפרות והמבכירות בעדר הישראלי.‬ ‫כפי שניתן לראות בציור 1, מגמת הירידה בולטת במיוחד בחמש‬ ‫השנים האחרונות וחלה במקביל לעלייה בתנובה השנתית הממוצעת‬ ‫של הפרות.‬ ‫ציור 1 -מגמת השינוי בשיעור ההתעברות ובתנובה השנתית הממוצעת‬ ‫של הפרות בעדר הישראלי בין השנים 4991 ו-8002‬ ‫נ‬ ‫האם הירידה בשיעור ההתעברות השנתי נובעת‬ ‫מהתנובה הגבוהה שאליה מגיעות הפרות שלנו ?‬ ‫בטבלה 1 מוצגים נתונים שרוכזו ע"י ד"ר עודד ניר מה"חקלאית" ממאגר‬ ‫נתוני ספר העדר, שמנתחים את ביצועי הרבייה של פרות מעדרים בעלי‬ ‫תנובה גבוהה ונמוכה (השליש העליון והתחתון של הרפתות בישראל).‬ ‫הממצאים המוצגים בטבלה 2 מראים בבירור, כי אין בהכרח קשר בין‬ ‫תנובת חלב גבוהה שאליה מגיעות הפרות לכושרן להתעבר וכי ניתן‬ ‫להשיג שיעורי התעברות סבירים, גם ברמות ייצור גבוהות יחסית.‬ ‫טבלה 1 - ממוצעים שנתיים של ביצועי הרבייה בעדרי השליש העליון‬ ‫והתחתון של תנובת החלב בספר העדר‬ ‫שליש עליון‬ ‫765,31‬ ‫5.43‬ ‫7.83‬ ‫שליש תחתון‬ ‫848,11‬ ‫9.23‬ ‫6.83‬ ‫המדד/ רמת תנובה‬ ‫תנובת חלב ממוצעת 503 יום (ק"ג)‬ ‫שיעור התעברות מהזרעה ראשונה‬ ‫(אחוז)‬ ‫שיעור לא הרות יותר מ- 051 יום‬ ‫מהמלטה‬ ‫מקור -ע. ניר 5002‬ ‫אין בהכרח קשר בין תנובת חלב גבוהה‬ ‫שאליה מגיעות הפרות לכושרן להתעבר וכי‬ ‫ניתן להשיג שיעורי התעברות סבירים, גם‬ ‫ברמות ייצור גבוהות יחסית‬ ‫מהנתונים המוצגים בציור 1 נראה כי לכאורה, קיים קשר ישיר בין‬ ‫העלייה בתנובה השנתית של הפרות, לבין הירידה בכושר ההתעברות‬ ‫שלהן וכי ייתכן כי קצב העלייה המהיר יחסית בתנובה השנתית לפרה,‬ ‫כפי שנרשם ב-5 השנים האחרונות הוא הגורם העיקרי לירידה המקבילה‬ ‫בשיעור ההתעברות של הפרות.‬ ‫האם הירידה השנתית בשיעור ההתעברות נובעת‬ ‫משילוב של תנובה ועומס חום?‬ ‫כדי לענות על שאלה זו עשינו שימוש בנתונים המופיעים בדוח יחס‬ ‫קיץ/חורף שמופק בכל שנה ע"י מערכת ספר העדר. לשם בחינת הקשר‬ ‫בין רמת הייצור לכושר ההתעברות חילקנו את אוכלוסיית העדרים‬ ‫במשק השיתופי שבדוח שנת 5002 לשלוש קבוצות, בהתאם לגובה‬ ‫38‬