‫בועז חנוכי – המ"ב‬ ‫‪hmb-hboaz@icba.org.il‬‬ ‫"נעה" ממשיכה לנוע‬ ‫צוות "נעה" בהתאחדות מגדלי בקר עוסק בפיתוח התכנה, תמיכה והדרכה. בסקירה זו אציג סיכום של‬ ‫עיקרי הפעילות בתחומים השונים הקשורים ל"נעה", בשנת 9002. לאחרונה הצטרפו ל"נעה" המשקים‬ ‫השיתופיים האחרונים ובכך אנו "סוגרים מעגל" - כל הרפתות השיתופיות ועוד רבות מהמשפחתיות‬ ‫עובדות עם "נעה"‬ ‫מעקב טוב יותר אחרי פרות שהתחילו פרוטוקול סנכרון. דוח מעקב‬ ‫חדש יאפשר מעקב אחרי כל הפרות המטופלות.‬ ‫• דוח השוואה בין קבוצות משק - דוח חדש יאפשר להשוות בין‬ ‫קבוצות משק על פני תקופה בשלל פרמטרים מקצועיים.‬ ‫• תכנית ייצור - התאמת התכנית לשיטת התשלום בעבור החלב, כולל‬ ‫חלב עודף. התכנית מציגה למשתמשים את השפעת תסריטי הייצור‬ ‫השונים על ייצור החלב לפי עונות, כולל חישוב של העברת חלב‬ ‫בין העונות באם קיימת. בנוסף לכך, החל מהגרסה הבאה ניתן יהיה‬ ‫להגדיר לכל חודש בנפרד את גיל ההזרעה הראשונה לעגלות ואת‬ ‫ימי המנוחה למבכירות ולפרות. בדרך זו ניתן יהיה לחזות טוב יותר‬ ‫את תנועת העדר הצפויה שהיא הבסיס לתכנון הייצור.‬ ‫פיתוח "נעה"‬ ‫גרסה מלאה חדשה של "נעה" גרסה 50.11 הופצה בכנס המדעי האחרון‬ ‫(יולי 9002). הגרסה כללה רכיבים חדשים, בצד שיפורים של רכיבים‬ ‫קיימים ותוספות, בהתאם לבקשות של רפתנים ומדריכים. בהמשך,‬ ‫שוחררו מספר עדכוני גרסה נוספים שכוללים תיקוני באגים, שהתגלו‬ ‫בגרסה וכן תוספות חדשות שנכנסות "בין" הגרסאות המלאות.‬ ‫חלק מהפיתוחים החדשים שיוזכרו להלן יופצו לרפתנים בגרסה הבאה‬ ‫בכנס 0102.‬ ‫עיקרי הפיתוח ב"נעה חלב" ב-9002 היו:‬ ‫• הרכיב הכלכלי - שיפורים רבים הוכנסו לרכיב הכלכלי.‬ ‫ נבנה דוח חדש המציג ניתוח מפורט של הוצאות חומרים‬‫ושירותים, כולל גרף.‬ ‫ דוחות חדשים להשוואה בין רבעונים ושנים.‬‫ קליטת חשבוניות שיאון והמ"ב דרך "רשת החלב".‬‫• שינוי דיווח אופן המלטה - בהתאם להחלטות ועדת טיפוח, שונה‬ ‫הדיווח של אופן ההמלטה ב"נעה", כך שיאפשר לרפתן לדווח‬ ‫ביתר דיוק על ההמלטה. לחלון הדיווח נוספו הסברים המקלים על‬ ‫ההבחנה בין האופנים השונים.‬ ‫• יצירת קובץ שידוכים למסופון המזריע - ניתן לשדר מדי יום את קובץ‬ ‫השידוכים מ"נעה" למסופון של המזריע. כך יוכל המזריע להתעדכן,‬ ‫עוד לפני הגיעו למשק, ברשימת הפרות המוכנות להזרעה עם הפרים‬ ‫המומלצים מנטע.‬ ‫• הורחב השדה של מספר ממשלתי - בוצעו ההתאמות הנדרשות‬ ‫בגרסאות "נעה" השונות, לצורך הטיפול במספר ממשלתי עם 9‬ ‫ספרות.‬ ‫• דיווח אירועי הפלות באופן מפורט - רכיב חדש יאפשר דיווח נתוני‬ ‫הפלה באופן מפורט, זאת לצורך מחקר חדש של החקלאית שנעשה‬ ‫בתחום זה, במסגרתו ינסו ללמוד יותר על גורמי ההפלה הנפוצים‬ ‫בישראל.‬ ‫• פרוטוקולי סנכרון דרישות אוטומטיים - שינוי ברכיב זה יאשפר‬ ‫ימי הדרכה פתוחים במושבים – במסגרת זו‬ ‫ביצענו מספר ימי הדרכה פתוחים במושבים‬ ‫באזורים השונים. מסגרת זו מאפשרת‬ ‫לרפתנים להעלות כל שאלה ועניין שקשורים‬ ‫ל"נעה", פעילות זו זכתה להצלחה רבה ואנו‬ ‫נמשיך בה גם בעתיד‬ ‫• כרטיס פרה חדש - החלון, מרובה הלשוניות, יוחלף בחלון נוח יותר‬ ‫אשר יציג חלוקה אחרת ונוחה יותר של הלשוניות לפי נושאים.‬ ‫נתוני הפרה החשובים יוצגו כל העת בצדו האחד של החלון, כך שגם‬ ‫במעבר בין הלשוניות ניתן יהיה לראותם.‬ ‫• נתונים חדשים ביומן העבודה - פיתוח חדש יאפשר גישה ישירה‬ ‫מחלון היומן לדוח משלוחי חלב. בנוסף לכך יוצגו התראות על‬ ‫חריגה במוצקי החלב או בנתוני החלב היומי. המשתמש יוכל להגדיר‬ ‫את ערכי הסף להצגת חריגות.‬ ‫• גרסת "נעה בשר", "נעמה" ו"תמר" - תכנות אלו המבוססות על גרסת‬ ‫"נעה חלב", עודכנו בשינויים הרלוונטיים להן. בנוסף לכך, ישנם‬ ‫פיתוחים ייעודיים לתכנות אלו, למשל, לגרסת הבשר התווספה‬ ‫פברואר 0102‬ ‫משק הבקר והחלב 443‬ ‫86‬