‫בקר לבשר‬ ‫אפרי רייקין - מועצת החלב‬ ‫‪efri@IS-D-B.CO.IL‬‬ ‫הבקר לבשר בענף החלב‬ ‫בעדר החלב יש גם בשר - בשר פרות וגם עגלים לפיטום. בנוסף להם יש עדרי הבקר לבשר במרעה וגם‬ ‫יבוא לשחיטה ולגידול והכול נצרך על ידי האוכלוסייה המקומית, בישראל וברשות הפלסטינאית.‬ ‫מבט על ההתפתחויות של ענף הבקר לבשר מכל המקורות - אפרי רייקין סמנכ"ל מועצת החלב ומחזיק‬ ‫תיק הבשר‬ ‫שלוחה נוספת שנהנתה השנה מעליית מחירים היא שלוחת בשר‬ ‫הטלאים, שרשמה השנה מחירי שיא.‬ ‫במהלך שנת 9002 נשחטו כ-09 אלף ראשי בקר בבתי מטבחיים מוסדרים‬ ‫ובפיקוח של השירותים הווטרינריים - זהו מספר הזהה לשנה שעברה.‬ ‫אנו מקווים שמגמת הגידול בשחיטות המוסדרות תימשך גם במהלך‬ ‫0102.‬ ‫היקף שוק הבקר למאכל‬ ‫סך כל אומדן היצע הבקר לשחיטה לשנת 9002 עמד על כ-000,012 ראש.‬ ‫מתוכם כ-001 אלף ראש מקורם מרפת החלב - עגלים ופרות לבירור.‬ ‫היקף יציאת הפרות לבירור בשנת 9002 עלה עקב הקטנת עדרי החלב.‬ ‫שאר היצע הבקר, מקורו מעדרי הבקר לבשר במרעה - כ-03 אלף ראש,‬ ‫ומייבוא.‬ ‫אומדן ראשי הבקר מייבוא שנשחטו במהלך 9002 הוא כ-57 אלף, חלקם‬ ‫יובאו במהלך 8002 וחלקם ב-9002. סך יבוא ראשי הבקר ב-9002 עמד‬ ‫על 86 אלף ראש.- ירידה של כ-61 אלף ראש ביחס ל-8002.‬ ‫כל הבקר שיובא במהלך 9002, יובא לישראל בפרוטוקול פיטום.‬ ‫מפעילות המועצה‬ ‫פעילות המועצה בתחום הבקר התבצעה בעיקר באמצעות שולחן‬ ‫מגדלי בשר.‬ ‫במהלך 9002 התמקדה הפעילות בנקודות הבאות:‬ ‫1. דו שיח להעברת מידע ומסרים אל הצרכנים באמצעות מועדון‬ ‫הקצבים הפועל זה השנה השישית.‬ ‫2. פעולות בתחום צמצום תופעת הפשיעה החקלאית וגנבת בעלי חיים.‬ ‫זהו תחום שמכה ופוגע בפעילות הענף וברווחיותו. הפעילות הינה‬ ‫מחירים‬ ‫מחירי העגלים במהלך 9002 דומים למחירים ב-8002 עם מגמה קטנה‬ ‫של ירידה. לעומת זאת, במחירי הפרות נרשמה עלייה שמוסברת גם‬ ‫בהתגבשות קהלי צרכנים המעדיפים בשר נקבות - מגמה המוכרת‬ ‫בעולם.‬ ‫מחירי פרות לבשר. מקור: בני בקר‬ ‫אפרי ואביו כתריאל ביום הרפתן בשמחת החלב‬ ‫פברואר 0102‬ ‫משק הבקר והחלב 443‬ ‫46‬