‫בריאות העטין‬ ‫שמוליק פרידמן - מועצת החלב, מאל"ה‬ ‫‪shmulik@is-d-b.co.il‬‬ ‫לבריאות העטין ולאיכות החלב‬ ‫איכות החלב של היצרנים השתפרה השנה - עצרנו את הדהירה בייצור החלב והתפנינו לסלקציה יותר‬ ‫איכותית. צוות מאל"ה המשיך גם השנה ללוות את בריאות העטין ואיכות החלב כדי לשמור את הרמה‬ ‫הגבוהה וגם לפתוח אפיקי בדיקות מקצועיות חדשות‬ ‫המערך הארצי‬ ‫מדדי איכות חלב גולמי‬ ‫ספירת התאים הסומטיים (סת"ס) ממכלי חלב - בשנת 9002 ניכר שיפור‬ ‫בולט בסת"ס הכללי וחזרנו למעשה לרמה שנבלמה בשנת 6002 (תרשים‬ ‫1). הקפדה על נהלי העבודה המומלצים בשגרת החליבה, שמירה על‬ ‫התנאים הסביבתיים ורווחת הפרות, יאפשרו את המשך שיפור התוצאות‬ ‫הקיימות, בעיקר במשקים המתקשים עדיין. המשך ביצוע מדיניות הניטור‬ ‫ומעקב אבחוני קבועים לאורך השנה, בהתאם לנתוני המשק ולהמלצות‬ ‫הגופים המקצועיים, יבטיחו את התוצאות הקיימות.‬ ‫ספירת החיידקים הכללית (סח"כ) אין שינוי בתוצאות של 9002‬ ‫בהשוואה לשנה קודמת. נמצא כי מעל ל-%59 מהיצרנים נמצאים‬ ‫ברמות טובות וטובות מאד במדד איכות זה. הטמעה והבנת המגדל כי‬ ‫בעיות בתחום זה נגזרות בעיקר "מבעיות ותקלות משמעתיות" אשר‬ ‫עיקרן בתחום ההיגייני. הבנה זו מאפשרת פנייה ללא עכבות למדריך‬ ‫מאל"ה האזורי. הפעלתו המידית תוך שילובם של מדריכים נוספים‬ ‫במערכת, במידת הצורך, מביאה למציאה מהירה של התקלה ומניעת‬ ‫נזק כלכלי כבד למגדל‬ ‫תרשים 1. התפלגות סת"ס לפי נתוני מחלבות 5991-9002‬ ‫המערך הארצי של מועצת החלב‬ ‫מאל"ה הינה מחלקה מקצועית של מועצת החלב ובאחריותה ביצוע‬ ‫פעילויות אבחוניות והדרכתיות במעבדה ובשדה בתחום בריאות העטין‬ ‫ואיכות החלב. בנוסף לכך, משתתפת מאל"ה בפעולות ובמשימות‬ ‫המוטלות עליה על ידי מועצת החלב.‬ ‫עובדי מאל"ה מתפקדים בפריסה ארצית מלאה כאשר מרכז הפעילות‬ ‫המקצועי נמצא בקיסריה והמרכז הניהולי נמצא בראשון לציון. כבר‬ ‫בעבר הותקנו תחנות עבודה ממוחשבות גם בבתי העובדים וחלק‬ ‫מהפעילות המשרדית והארגונית מתבצעת משם לצורכי חיסכון‬ ‫והתייעלות.‬ ‫הקפדה על נהלי העבודה המומלצים בשגרת‬ ‫החליבה, שמירה על התנאים הסביבתיים‬ ‫ורווחת הפרות, יאפשרו את המשך שיפור‬ ‫התוצאות הקיימות, בעיקר במשקים‬ ‫המתקשים עדיין‬ ‫מפגש משותף של עובדי השדה יחד עם צוות המעבדה מתקיים בקיסריה‬ ‫לפחות פעמיים בחודש לצורך עדכונים, תכנון העבודה והעשרת הידע‬ ‫של העובדים. מצבת כוח האדם לא השתנתה והיא כוללת 71 עובדים,‬ ‫אחדים במשרה חלקית.‬ ‫כל עבודתה של מאל"ה מתבצעת בהתאם לנהלי עבודה מקצועיים,‬ ‫תוך שימת דגש על בקרת איכות ומתן פתרונות מקצועיים ללקוחות‬ ‫המעבדה לבריאות העטין בקיסריה מוסמכת גם על ידי הרשות‬ ‫הלאומית להסמכת מעבדות לתקן איכות מקצועי (52071 ‪ )ISO‬הניתן‬ ‫בארץ והנו בעל הכרה בין-לאומית.‬ ‫הנתונים באדיבות המעבדה המרכזית לחלב – קיסריה‬ ‫פברואר 0102‬ ‫משק הבקר והחלב 443‬ ‫06‬