‫ישראל פלמנבאום‬ ‫‪israflam@inter.net.il‬‬ ‫ענף החלב בעולם‬ ‫ענף החלב ידע בשנים האחרונות תנודתיות גדולה במחירים, באספקות וגם בהיקפי הסחר בחומרי גלם‬ ‫חלביים בעולם.‬ ‫הסיבות שהיו לתנודתיות, נשארות דומות גם בשנים הקרובות ויש להתארגן שהמחירים יעלו וירדו‬ ‫בתקופות קצרות יחסית. ד"ר ישראל פלמנבאום עוקב אחר הנעשה בעולם וסוקר את ההתפתחויות‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים הקרובות.‬ ‫בכל הקשור להיקפי הייצור, קיימת מגמה של עלייה בייצור החלב,‬ ‫החל מאמצע 9002 וייצור החלב העולמי בשנה זו צפוי להסתכם ב-007‬ ‫מיליארד ליטר. עלייה בייצור העולמי צפויה להימשך גם בשנת 0102.‬ ‫קצב הגידול בייצור החלב מהיר יותר, כצפוי, במדינות המתפתחות‬ ‫בהשוואה למדינות המפותחות וצפוי שפער זה ימשיך להתרחב בעשור‬ ‫הקרוב. בשנת 0102 צפוי ייצור החלב העולמי להגיע ל-417 מיליארד‬ ‫ליטר (עלייה של %2 בהשוואה לשנת 9002), זאת כתוצאה מעלייה של‬ ‫%4 במדינות המתפתחות וייצור בהיקף דומה, ואולי אף ירידה קלה‬ ‫בייצור, במדינות המפותחות, כפי שניתן לראות בטבלה הבאה.‬ ‫השינוי בעשור האחרון של ייצור חלב במדינות מתפתחות ומפותחות‬ ‫ומגמות לעתיד‬ ‫אירועי 9002 והצפוי בעשור הקרוב בענף החלב‬ ‫העולמי‬ ‫קשה להתייחס לאירועי שנת 9002 בענף החלב העולמי, מבלי להתייחס‬ ‫למה שקרה בענף בשלוש השנים שקדמו לשנה זו, ושבהן חלו תהפוכות‬ ‫משמעותיות בהיצע ובביקוש לחלב, שהשפיעו על מחירו ליצרנים‬ ‫במדינות השונות, ועל מחיר חומרי הגלם החלביים בשוק הבין-לאומי.‬ ‫במאמר זה אנסה, בעזרת פרסומים אחרונים של מכוני חקר שווקים של‬ ‫ארגונים בין-לאומיים העוסקים בנושא, כמו ארגון המזון והחקלאות‬ ‫של האו"ם (‪ )FAO‬והפדרציה הבין-לאומית של יצרני החלב (‪ ,)IDF‬לנתח‬ ‫את הסיבות לעליית המחירים בשנים 7002-6002, צניחתם בשנת 8002‬ ‫והעלייה המהירה שנרשמת בחודשים האחרונים.‬ ‫עיקר הגידול בייצור החלב בעולם צפוי, להיות‬ ‫במדינות המתפתחות ובעיקר באסיה (הודו‬ ‫וסין). ייצור החלב במדינות אלה עשוי לעלות‬ ‫ב-%3 בהשוואה לשנה קודמת ויעמוד בשנה‬ ‫הקרובה על 552 מיליארד ליטר (בדומה‬ ‫להיקף הייצור במדינות האיחוד האירופי‬ ‫ובארה"ב גם יחד)‬ ‫כמו כן, אביא את התחזיות של גופים אלה לשאלה, לאן "הולכים"‬ ‫השווקים הבין-לאומיים של מוצרי החלב בטווח של העשור הקרוב,‬ ‫תוך איתור של הגורמים שעשויים לסייע להתאוששות הענף במדינות‬ ‫השונות.‬ ‫דוח תקופתי שפורסם לאחרונה ע"י ארגון המזון של האו"ם ‪ FAO‬מנתח‬ ‫את אירועי שנת 9002 בענף החלב בעולם ומנסה לחזות את הצפוי לנו‬ ‫פברואר 0102‬ ‫משק הבקר והחלב 443‬ ‫82‬