‫סיכומי 9002‬ ‫פברואר 0102‬ ‫חוברת 443‬ ‫מוסף‬ ‫ביטאון התאחדות מגדלי בקר בישראל‬