‫מהנעשה בענף הצאן‬ ‫יוסף קרסו - שה"מ, המחלקה לצאן‬ ‫לשעבר מנהל תחום צאן (גימלאי שה"מ)‬ ‫‪mcarasso@netvision.net.il‬‬ ‫ענף הצאן בישראל‬ ‫בצד ענף החלב, שמדברים בו רבות, יש גם ענפי מעלי גרה קרובים ומשיקים והם הבקר לבשר וענף הצאן,‬ ‫שיש לו גם כמה חלוקות משנה. פנינו ליוסי קרסו, שסיים לאחרונה שירות ארוך כמנהל מחלקת הצאן‬ ‫בשה"מ, לפתוח צוהר על צנף הצאן ולעשות לנו היכרות עם ענף קטן והיסטוריה ארוכה מאוד‬ ‫טבלה 1 - ערך הייצור בענף הצאן בשנת 6002-8002 (מיליוני ש"ח של 8002)‬ ‫השינוי 8002 לעומת 7002‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫ענף‬ ‫6002 7002 8002 הפרש (₪) הפרש (%)‬ ‫66.2‬ ‫ענף הצאן הכללי 4.877 1.278 3.598 2.32‬ ‫81.8‬ ‫95.3‬ ‫08.0‬ ‫53.61‬ ‫6.5‬ ‫5.2‬ ‫4.5‬ ‫7.9‬ ‫5.17 4.86 0.47‬ ‫2.15 6.96 1.27‬ ‫4.895 9.476 3.086‬ ‫3.75 1.95 8.86‬ ‫חלב כבשים‬ ‫חלב עזים‬ ‫כבשים לבשר‬ ‫עזים לבשר‬ ‫ערך הייצור של ענף הצאן (חלב ובשר)‬ ‫ערך הייצור של ענף הצאן הסתכם בשנת 8002 ב-3.598 מיליון ש"ח‬ ‫המבטא עלייה ריאלית של %7.2 בהשוואה לשנת 7002. עלייה זו‬ ‫הושפעה מעליית מחירים ריאלית של %1.7 וירידה כמותית של %2.4.‬ ‫בכלל זה, הסתכם ערך ייצור בשר צאן בכ-947 מיליון ₪ (עלייה של‬ ‫כ-%1.2 לעומת 7002), וייצור החלב הסתכם בכ-641 מיליון ₪ (עלייה‬ ‫של כ-%9.5 לעומת שנת 7002).‬ ‫מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס)‬ ‫הערה: ס"ה הערך הכללי לפני עיגול המספרים.‬ ‫ענף הכבשים לחלב נקלע, בשנים האחרונות,‬ ‫למשבר חמור עקב ירידה מתמשכת בשיווק‬ ‫מוצרים בשוק המקומי, שחיקה ברווחיות‬ ‫והצטברות עודפים גדולים של גבינות‬ ‫טבלה 2 - הייצור בענף הצאן בשנים 6002-8002 (כמות בשר באלפי‬ ‫טונות, וכמות חלב במיליוני ליטר)‬ ‫השינוי ב-8002 לעומת 7002‬ ‫הפרש (אחוז)‬ ‫9.4-‬ ‫7.3-‬ ‫1.8-‬ ‫3.4-‬ ‫0.0‬ ‫הפרש (כמות)‬ ‫7.3-‬ ‫7.0-‬ ‫8.1-‬ ‫3.1-‬ ‫0.0‬ ‫אלפי טון‬ ‫ענף‬ ‫7002 8002‬ ‫ענף הצאן הכללי 8.47 1.17‬ ‫9.81 2.81‬ ‫חלב כבשים‬ ‫3.22 5.02‬ ‫חלב עזים‬ ‫0.03 7.82‬ ‫בשר כבשים‬ ‫7.3‬ ‫7.3‬ ‫בשר עזים‬ ‫מקור - למ"ס‬ ‫יוסי קרסו עם אייל אוואסי בוגר‬ ‫דצמבר 9002‬ ‫משק הבקר והחלב 343‬ ‫89‬