‫מוסף‬ ‫ממשק חליבה רובוטית‬ ‫דצמבר 9002‬ ‫חוברת 343‬ ‫ביטאון התאחדות מגדלי בקר בישראל‬