מבחן פרים
סקס 7144
סדק דאמסל
מקדם קרבה בשארית 0.79
תאריך לידה 19/03/2002
משק אם רפת מעלה
מקור הזרמה שיאון
בנות 102
עדרים 88
3-2019 תכונות ייצור מבחן הישנות 93 רשומות 284 ימי חליבה 367
קג' חמ"מ -671 קג' שומן -25.3 קג' חלבון -10.1 רת"ס 0.28
קג' חלב 70 שומן -0.23% חלבון -0.10% התמדה -1.72
תכונות משניות השרדות פוריות בנות קושי בהמלטה תמותת ולדות תמותת ולדות בנות הפר המלטות קשות בנות הפר
השנות 82 82 2 2   56
אמדן הורשה -134 -2.6 -0.4 -0.7 -0.6 -0.1
סיכום תחלובות ראשונות של בנות הפר - מתוקן ל-305 יום
קג' חמ"מ 10826 קג' חלב 11759 שומן 3.35% חלבון 3.01%
שפוט גופני השנות 73 בנות שנשפטו 63
איכותי
גודל גדול   94 קטן
אופי חלבני חלבני 98 בשרני
עטין כללי מצוין 94 גרוע
רגליים מצוין 103   גרוע
ציון כללי מצוין 95 גרוע
לינארי
גובה גבוה 91 נמוך
עומק גוף רחב 99 צר
זוית אגן ז. גבוהים 103   ז. נמוכים
רוחב אגן רחב 95 צר
רגל קשטיות 95 זקופות
טלף זקופות 104   שטוחות
עטין קדמי חזק 95 חלש
מיקום פטמות קרוב 93 רחוק
עומק עטין עמוק 97 נמוך
אורך פטמות ארוך 104   קצר
גובה עטין גבוה 99 נמוך
תומך עטין חזק 107   חלש